FPT Play Box 2020 – Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói

FPT Play Box Plus 2020 là một sản phẩm công nghệ do FPT Telecom sản xuất. Thiết bị đầu tiên Đông Nam Á sử dụng hệ điều hành Android TV 10 của Google, giúp tăng hiệu năng sử dụng bằng việc tăng tốc độ xử lý 200%, Xử lý đồ họa 150%, giảm 95% lỗi đột Read more about FPT Play Box 2020 – Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói[…]